Wie of wat is de "Stichting de Yurth van Bleda"?

De "Stichting de Yurth van Bleda" is een op 31 december 2001 opgerichte stichting en is ontstaan uit de behoefte om een LRP "in tijd verantwoorde" locatie te realiseren voor de Live Role-play vereniging Attila waar men kan verpozen, eten en drinken.

Gekeken naar de doelstelling en van de Yurth betekent dit een locatie waar men een plaats kan vinden om rustig te zitten, te eten en te verpozen. Voor een dergelijke groep is een overdekt oppervlak van 100m2 nodig (inclusief barfaciliteit exclusief keukenfaciliteit). Voor een keukenfaciliteit is een extra oppervlak nodig van 30 m2 met een vloer (noodzakelijk als op de evenementlocatie geen vaste ruimte voor een keuken is).

De vereniging "Live Role-play vereniging Attila" heeft dus een stichting opgericht die zich bezig houdt met het ondersteunen van live role-play organisaties op het gebied van horeca, logistiek en materiaal. Dit doel dient bereikt te worden door het invullen van de horecafunctie op Live Role-play evenementen en het realiseren van een live role-play verantwoorde locatie voor de horeca functie.

Door deze constructie is een semi externe organisatie in het leven geroepen worden die "onafhankelijk" van de vereniging zich dedicated bezig houdt met het realiseren van de gewenste LRP "in tijd verantwoorde" locatie. Dat hiervoor de horecafunctie een financiele onderbouwing realiseerd is van ondergeschikt belang maar wel een vaststaand feit. Ook geeft dit deze semi externe organisatie de mogelijkheid om buiten de directe aansturing van Attila en zonder het bestuur van Attila te belasten te zoeken naar andere Live role-play organisaties waar deze nieuwe stichting zijn ondersteuning kan aanbieden. Dit alles om de realisatie van de locatie te versnellen.

Naar aanleiding van deze conclusies is de "Stichting de Yurth van Bleda" opgericht met de volmondige toestemming van de algemene ledenvergadering van de live role-play vereniging Attila in 2001.

In het derde kwartaal van 2002 heeft de stichting met medeweten van het Attila bestuur beloten de stichting ook activiteiten te laten ontplooien buiten de Live Role-play wereld. Deze activiteiten moeten gerelateerd zijn aan goede doelen of aan activiteiten die door een der leden van Attila ontplooid worden.